Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Pristojni organ: Zdravstveni inšpektorat RS, OE Celje


Vpisi

Status Naslov in datum vnosa Področje Ureja
Odvoz bioloških odpadkov
19. maj 2010 ob 10:59
Zdravstveno varstvo Zdravstveni inšpektorat RS, OE Celje