Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Podaljšanje roka za sanacijo gozdov Natisni

08. julij 2014 ob 14:43
Področje: Razno  |  Ureja: Zavod za gozdove


Zakaj pristojne krajevne enota Zavoda za gozdove Slovenije na vloge za podaljšanje roka za sanacijo ne dajo odgovora?

Hvala za odgovor.


Odgovori (1)

16. julij 2014 ob 16:57

Pozdravljeni,

v zvezi s spodnjim vprašanjem vam odgovarjam naslednje: Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 v svojem 19.členu (2.tč.) pravi, da se na lastnikovo zahtevo lahko podaljša rok za izvedbo ukrepov sanacije iz odločbe, ki smo jo lastniku izdali na ZGS. ZGS je za sanacijo iglavcev predpisal rok 15.5.2014, do tega datuma so lastniki lahko oddajali vloge na pristojne krajevne enote (KE). Vse vloge, ki so prispele do tega datuma smo upoštevali in lastnikom izdali nove odločbe z daljšimi roki za izvedbo sanacijskih del.

Nekateri lastniki gozdov so podajali vloge tudi za sanacijo listavcev; za izvedbo sanacije listavcev pa je ZGS podal rok do konca leta 2016, tako, da teh vlog ni bilo potrebno podaljševati.

Nekaj vlog je bilo oddanih po predpisanem roku, za te se niso podaljšali roki za izvedbo sanacije. Večino teh lastnikov so revirni gozdarji o tem obvestili. Tiste lastnike, ki niso dobili nobenega odgovora prosim, da pokličejo pristojno KE, kjer bodo dobili ustrezna pojasnila.

ZGS vseskozi opozarja in svetuje vsem lastnikom, da se prednostno lotijo sanacije iglavcev ter, da svoj gozd redno pregledujejo zaradi nevarnosti prenamnožitve lubadarja. V primeru, da so iglavci napadeni s podlubniki, je potrebno  le-te ustrezno sanirati in to v 21 dneh po odkritju žarišča podlubnikov.

V upanju, da bomo sanacijo žledoloma ustrezno, predvsem pa varno izvedli, vas pozdravljam.