Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Gradbeno dovoljenje Natisni

02. oktober 2013 ob 14:54
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Ali je potrebno za pokritje zemlje s tlakovci ali asfaltom za ureditev okolice stavbe pridobiti gradbeno dovoljenje?

Lep pozdrav.


Odgovori (1)

03. oktober 2013 ob 11:45
Navedena dela je po določilih Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS št. 18/2013, 24/2013, 26/2013 – sprememba) možno šteti kot dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta in so kot takšna navedena v 5. točki priloge 3 navedene uredbe  – vzdrževanje objekta. Med tovrstna dela med drugim spada: izvedba del za ureditev dvorišča in vrta, vključno z asfaltiranjem in podobnim utrjevanjem dvorišča, tudi za parkiranje, vključno z dovozi oziroma dostopi in drugo opremo, npr. zapornice, terase na zemljišču, ter izvedba klančin, dostopov in drugih zunanjih grajenih ureditev za dostop in neovirano rabo objekta.
Za izvedbo tovrstnih del investitorju ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja v smislu določil Zakona o graditvi objektov – ZGO-1D, predlagamo pa, da si pridobite na pristojni občini lokacijsko informacijo, glede na lokacijo zemljišča, kjer bi bil izveden gradbeni poseg (skladnost s prostorskim aktom, eventualno območje varovalnih pasov ali varovana območja in drugo, …).