Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Površina enostavnega objekta Natisni

04. september 2013 ob 16:45
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Spoštovani!

Zanima me, kako se računa površina enostavnega objekta (npr. kleti), ki lahko znaša do vključno 40 m2 površine?
Ali se izračuna enostavno tako, da se pomnoži dolžina krat širina?

Prav tako me zanima, ker morajo biti takšni objekti pritlični, ali klet ne sme biti vkopana v zemljo in mora biti zgrajena na površini zemlje?

Zanima me tudi, če je klet vkopana s treh strani s četrte strani pa ne, ali se šteje kot vkopan objekt?

Hvala za odgovore in lepo pozdravljeni.


Odgovori (1)

05. september 2013 ob 11:40

Klet (tudi vinska klet) spada po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje med kmetijsko - gozdarske objekte in sicer med enostavne objekte, za katere ne potrebujete gradbenega dovoljenja, če je takšna stavba pritlična, enoetažna, površina pa vključno do 40 m2. Klet je objekt, ki je namenjen kmetijski pridelavi in pomeni prostor za shranjevanje kmetijskih izdelkov.

Površina do vključno 40 m2 pomeni bruto tlorisno površino objekta, kar pomeni da se pri izračunu uporabijo zunanje mere objekta (zunanje dimenzije obodnih elementov, pri čemer so všteti tudi ometi, fasadne obloge in parapeti).

Glede določila, da so tovrstni objekti pritlični in enoetažni, pa to pomeni, da takšni objekti ne smejo biti v celoti vkopani in mora biti vhod iz terena. Definicijo pritličja namreč določata Zakon o graditvi objektov in standard SIST ISO 6707-1, in sicer je pritličje del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1, 4 m nad njo in ima glavni dostop na nivoju ali blizu nivoja terena. Pri delno vkopanih objektih se za pritličje torej šteje etaža, ki je lahko delno vkopana, a je dostop v to etažo iz raščenega terena brez večjih višinskih sprememb.

Želimo pa vas opozoriti, da mora biti vsak poseg v prostor skladen z določili prostorskega akta, ki velja za področje predvidene gradnje, zato morate tudi v primeru gradnje oziroma postavitve enostavnega objekta, za katerega sicer ne potrebujete gradbenega dovoljenja, na pristojni občini najprej preveriti ali je gradnja tovrstnega objekta skladna s prostorskim aktom. Hkrati morate pridobiti soglasja ustreznih služb oziroma upravljalcev, če se bo takšen objekt nahajal v varovalnem pasu ali na varovanem območju.