Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Soglasje sosedov Natisni

13. avgust 2013 ob 14:44
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Pozdravljeni!

Pri sosedu, kateri meji na dva sososeda bodo zrušili dosedanjo hišo in na tem prostoru zgradili povsem novo hišo. Le ta bo v širirni v gabaritih sedanje, bo pa daljša za nekaj metrov in sleme hiše bo dvignjejo preko 2 metra. Sedanji objekt je v mejnem pasu, saj je od obeh sosoedov oddaljen manj kot predpisane 4 m. Zanimata me dve stvari.
1. Ali novi lastnik in investitor potrebuje soglasje sosedov, glede na to da bo spremenil gabarite dosedanjega objekta?
2. Ali lahko zahteva gradbeno dovoljenje, oziroma soglasje k projektu od UE brez sosedskega soglasja, saj sem izvedel da to lahko stori, da pa se morata oba soseda ki sta že v objektih sama nato prijaviti kot stranki v postopku. Če ej temu tako kako poa naj vesta kdaj se prijaviti in kako.
Hvala za vaš odgovor


Odgovori (1)

16. avgust 2013 ob 10:51

Glede vašega opisa gradnje, ki jo namerava izvesti sosed in zastavljeni vprašanji, vam odgovarjamo, da sosedje niso avtomatično stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Sosed je lahko stranka v postopku, če je npr. v prostorskem aktu določen odmik objekta od parcelne meje, investitor pa želi graditi objekt bližje, kar prostorski akt tudi omogoča (4 m odmiki niso zakonsko določeni, odmike lahko določajo prostorski akti in so lahko različni), ali če vplivi nameravane gradnje na okolje, ki jih v vodilni mapi projektne dokumentacije v lokacijskih podatkih prikaže projektant, sežejo preko zemljišča investitorja na sosednja zemljišča. Nadalje lahko sosed v takšni upravni zadevi izkaže tudi pravni interes v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku in kot stranski udeleženec varuje kakšno svojo pravno korist. V tem primeru se mora sosed sam priglasiti v postopek, upravni organ pa odloči o njegovi zahtevi.

Sicer pa Zakon o graditvi objektov tudi določa, da mora stranka, ki nasprotuje določeni gradnji, za svoje trditve preložiti dokaze.

Glede na navedeno vam odgovarjamo na prvo vprašanje, da investitor zaradi spremembe gabaritov dosedanjega objekta avtomatično ne potrebuje soglasja sosedov in na drugo, da soseda podatek o tem, ali postopek za izdajo gradbenega dovoljenja že teče, pridobita na pristojni upravni enoti, kjer se tudi prijavita v postopek.