Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

oprostitev plačevanja dodatnega zdrav. zavarovanja Natisni

27. junij 2013 ob 13:15


Sem mlad upokojenec s polno delovno dobo 40 let.Odmerjena mi je bila pokojnina 411 evrov,s čimer se teško prebijem skozi mesec.Delal sem vseskozi v državnih podjetjih kot KV... s triletno poklicno šolo.Zadnjih 10 let ,kot hišnik na OŠ. Nad vsem skupaj sem ogorčen do kraja!!!!Ali mi lahko oprostite plačila:za zazidalno zemljišče in dod .zdrav. zav.


Odgovori (1)

01. julij 2013 ob 11:59

Za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč se uporabljajo določila Zakona o davčnem postopku. Vlogo za oprostitev lahko vložite na pristojni davčni urad. V kolikor boste izpolnjevali pogoje, bodo vašo vlogo odobrili.

Za oprostitev plačila dodatnega zdravstvenega zavarovanja se uporabljajo določila Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. O tej pravici odloča Center za socialno delo Celje, kamur lahko posredujete vlogo. V kolikor boste izpolnjevali pogoje, bodo vlogo odobrili.