Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Razkrivanje podatkov v odločbi o subvenciji najemnine - 2.del Natisni

14. junij 2013 ob 08:33


Pozdravljeni!

Pod naslovom Razkrivanje podatkov v odločbi o subvenciji najemnine na spletnem naslovu http://uis.si/view?id=592 je bilo postavljeno vprašanje:
"Zanima me, ali Center za socialno delo Celje še vedno izdane odločbe s katerimi odloči o višini subvencije neprofitne najemnine in iz katerih so razvidni vsi podatki o dohodkih in premoženju najemnika in družinskih članov, pošilja v celoti lastnikom in upravnikom stanovanj, čeprav to ni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in bi se lahko kršitve prijavljale Informacijskemu pooblaščencu?"

Na to vprašanje Center za socialno delo ni podal konkretnega odgovora, ampak je samo odgovoril:
"V skladu Z zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev subvencije neprofitnih najemnin izplačuje občina na podlagi računa oziroma zahtevka izvajalca oziroma odločbe centra za socialno delo ."

Ker občina ni v vseh primerih lastnica neprofitnih stanovanj, sicer pa v primerih, ko je občina lastnica, z njimi upravljajo Nepremičnine Celje d.o.o., se postavi utemeljeno vprašanje na kakšni podlagi se razkrivajo vsi podatki, ki so v izdanih odločbah (dohodki, premoženje) lastnikom in upravnikom stanovanj.

Prosim za odgovor.

Lep pozdrav.


Odgovori (1)

01. julij 2013 ob 15:17
Odločbe o subvencijah najemnin se pošiljajo občini,ki je tudi plačnik subvencije in nikakor ne gre za razkrivanje podatkov,ampak za utemeljitev odločbe. Občina nastopa kot stranski udeleženec v postopku dodelitve in je seveda tudi zavezana k varstvu podatkov v odločbi. Lastnikom stanovanj Center za socialno delo ne posreduje odločb.