Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Pridobitev dokumentov za vložitev pritožbe Natisni

29. maj 2013 ob 11:13


Spoštovani!

Ali je za pridobitev dokumentov za vložitev pritožbe kot stranski udeleženec potrebno vnaprej izkazati pravni interes ali pa lahko zahtevo za posredovanje vloži kdorkoli, ki smatra, da se z izdanim dovoljenjem posega v njegove pravice?

Ali posredovanje fotokopij zahtevanih dokumentov stane?

Lepo pozdravljeni.


Odgovori (1)

31. maj 2013 ob 12:09

Vstop v postopek določa 142. člen ZUP. Osebe na katerih pravice ali pravne koristi bi lahko vplivala odločba, je tako organ dolžan pritegniti v postopek. Sicer je za pridobitev položaja stranskega udeleženca potrebno izkazati pravni interes, samo dejanski interes ni dovolj (43. člen ZUP). Ne glede na to prvi odstavek 229. člena ZUP določa, da ima poleg stranke pravico do pritožbe vsaka druga oseba, če odločba posega v njene pravice ali pravne koristi in sicer v roku, ki je določen za stranko.

 

Fotokopije dokumentov štejejo med materialne stroške, ki jih mora stranka plačati po veljavnem ceniku.

 

Vinko Skale