Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Razkrivanje podatkov v odločbi o subvenciji najemnine Natisni

14. maj 2013 ob 12:33


Pozdravljeni!

Zanima me, ali Center za socialno delo Celje še vedno izdane odločbe s katerimi odloči o višini subvencije neprofitne najemnine in iz katerih so razvidni vsi podatki o dohodkih in premoženju najemnika in družinskih članov, pošilja v celoti lastnikom in upravnikom stanovanj, čeprav to ni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in bi se lahko kršitve prijavljale Informacijskemu pooblaščencu?

Lep pozdrav.


Odgovori (1)

04. junij 2013 ob 09:08
V skladu Z zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev subvencije neprofitnih najemnin izplačuje občina na podlagi računa oziroma zahtevka izvajalca oziroma odločbe centra za socialno delo .