Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Sprememba bonitete kmetijskega zemljišča Natisni

13. maj 2013 ob 13:29


Spoštovani!

Zanima me na kakšne načine se lahko spremeni boniteta kmetijskega zemljišča?

Ali se lahko to uredi tudi na Geodetski upravi RS s predočenjem večletnih letalskih posnetkov določenega zemljišča?

Lep pozdrav.


Odgovori (1)

30. maj 2013 ob 09:29

Boniteta zemljišča, vpisana v zemljiški kataster, se lahko spremeni na zahtevo stranke, ob spremembah meje parcele ali ob evidentiranjuzemljišča pod stavbo.

Geodetska uprava na podlagi elaborata spremembe bonitete zemljišča evidentira v zemljiški kataster podatek o boniteti zemljišča.

elaborata spremembe bonitete zemljišča evidentira v zemljiški kataster podatek o boniteti zemljišča.

Elaborat spremembe bonitete zemljišča lahko izdela le kmetijski oziroma gozdarski strokovnjak s pooblastilom za bonitiranje.

lahko izdela le kmetijski oziroma gozdarski strokovnjak s pooblastilom za bonitiranje. Podrobnejša razlaga o določanju, vodenju in spremembah bonitete zemljišč je opisana v Pravilniku o določanju in vodenju bonitete zemljišč, Ur.l. RS, št. 47/2008, z dne 16.05.2008.

Lep pozdrav!

Valenka Drčar Matko, u.d.i.agr.,

Geodetska uprava RS