Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Nepopolna vloga Natisni

05. april 2013 ob 11:14


V Zakonu o splošnem upravnem postopku piše, če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, je samo zaradi tega ni dovoljeno zavreči. Organ mora v roku 5 delovnih dni zahtevati, da se pomanjkljivosti odpravijo, in določiti vložniku rok, v katerem jo mora popraviti.

Zanima me tisti del stavka v katerem piše "v roku 5 delovnih dni". Ali to pomeni, v roku 5 delovnih dni, ko organ prejme vlogo?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


Odgovori (1)

08. april 2013 ob 09:00

Če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan – 2. odst. 100. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, štev. 24/06 ZUP-UPB2, 126/07, 65/08 in 8/10). Če je zadnji dan roka nedelja, praznik ali kakšen dan, ko se pri organu dejansko ne dela, se rok izteče prvi naslednji delovni dan. V konkretnem primeru to pomeni 5 delovnih dni od prejema vloge – prvi dan roka je naslednji dan po vložitvi vloge, iztek roka pa je odvisen od tega ali rok izteče na delovni dan ali na dan, ko organ ne dela.