Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Izpisek iz rojstne matične knjige Natisni

12. februar 2013 ob 10:10


Molim Vas za informaciju, trebala bih Izsisek iz rojstne matične knjige, jer sam rođena u Celju. Na koju adresu se mogu obratiti, i koliku pristojbu treba platiti i na koji račun. .zaima me da li zahtjev mogu predati putem interneta..
Unaprijed zahvalna
Tihana Balen


Odgovori (1)

12. februar 2013 ob 12:35

Pozdravljeni,

Vlogo za izpisek iz matičnega registra o rojstvu lahko pošljete po pošti in mora biti lastnoročno podpisana.

Na podlagi 63.člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 126/2007 in 65/2008, 8/2010), se vloga lahko vloži v pisni obliki. Pisna vloga je vloga, ki je napisana ali natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični obliki), ali vloga, ki je v elektronski obliki in je podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Pisna vloga se praviloma izroči neposredno organu, pošlje po pošti, po elektronski poti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost (poslovni ponudnik). Vloga v elektronski obliki se vloži tako, da se pošlje po elektronski poti informacijskemu sistemu organa ali enotnemu informacijskemu sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje. Informacijski sistem vložniku samodejno potrdi prejem vloge.

se vloga lahko vloži v pisni obliki. Pisna vloga je vloga, ki je napisana ali natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični obliki), ali vloga, ki je v elektronski obliki in je podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Pisna vloga se praviloma izroči neposredno organu, pošlje po pošti, po elektronski poti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost (poslovni ponudnik). Vloga v elektronski obliki se vloži tako, da se pošlje po elektronski poti informacijskemu sistemu organa ali enotnemu informacijskemu sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje. Informacijski sistem vložniku samodejno potrdi prejem vloge.

Upravna enota izdani izpisek prosilcu pošlje po pošti.

Izpisek iz matičnega registra o rojstvu se izda na predtiskanem in zaščitenem obrazcu za notranji promet ali na mednarodnem obrazcu po Pariški ali Dunajski konvenciji.

Za izpisek iz matičnega registra o rojstvu ni potrebno nič plačati.

 

Vlogo z vašimi osebnimi podatki pošljite po pošti na naslov: Upravna enota Celje, Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje, Slovenija.