Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Pomoč Natisni

14. november 2012 ob 16:20
Področje: Gospodarstvo  |  Ureja: Upravna enota Celje


ZANIMA ME NA , KAKŠNI OSNOVI SE LAHKO REGISTRIRA ČEVLJARSKA DEJAVNOST V STAREM MESTNEM JEDRU ŽE OBSTOJEČA DEJAVNOST, PRI KATERI JE VEČ TONSKA "ŠTANCA", KI UNIČUJE MOJE PREMOŽENJE IN ZDRAVSTVENO STANJE? KAKŠNI PREDPISI VELJAJO.KDO IZDA TAKŠNO DOVOLJENJE. PROSIM NA KOGA NAJ SE OBRNEM. HVALA
LEP POZDRAV! TATJANA


Odgovori (1)

15. november 2012 ob 13:22
Spoštovani.
 Podjetnik, ki želi opravljati dejavnost »Popravila obutve in usnjene galanterije« mora biti za navedeno obrtno dejavnost registriran, torej mora imeti dejavnost vpisano v Poslovni register RS, ki ga vodi Agencija za javnopravne evidence in storitve. Navedeno dejavnost lahko podjetnik opravlja izključno v poslovnem prostoru, za katerega je izdano ustrezno uporabno dovoljenje, ki ga izda pristojni oddelek pristojne upravne enote (na Upravni enoti Celje, Oddelek za okolje in prostor). Delovni stroji, ki jih uporablja pri svojem delu, morajo imeti ustrezna dovoljenja (opravljene A-teste). Poslovni prostor mora biti na vidnem mestu označen s firmo  in obratovalnim časom. 
V kolikor je opravljanje dejavnosti moteče za okolico, vas napotujemo na pristojne inšpekcijske službe (Tržni inšpektorat, Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor). 
   Nataša Milohnoja
 svetovalka I