Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Senik, strojna lopa Natisni

04. januar 2012 ob 16:54
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Kmetijo imamo na drugi lokaciji kot stanovanjsko hišo( 6km). Na lokaciji hiše imamo prav tako kmetijska in gozdna zemljišča brez spremljajočih objektov. Ali lahko na kmetijskem zemljišču na lokaciji hiše zgradimo nujno potreben senik, strojno lopo ali kaj podobnega-npr.lesen objekt z betonsko talno ploščo 7x4m?


Odgovori (1)

05. januar 2012 ob 13:07
Možnost in pogoje gradnje na kmetijskih zemljiščih opredeljuje prostorski akt občine, na območju katere stoji nepremičnina. Prostorski akt, ki velja za območje, na katerem želite postaviti objekt, naj bi opredeljeval kdo, pod kakšnimi pogoji ter katere vrste objektov lahko gradi na kmetijskih zemljiščih, če je gradnja na takšnih zemljiščih sploh dopustna. Večinoma je na kmetijskih zemljiščih sicer možno postavljati objekte za kmetijsko dejavnost, glede na zahtevnost gradnje pa so lahko po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/2008, 99/2008) takšni objekti:
-          enostavni objekti, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja,
-          nezahtevni objekti, za katere izda upravni organ gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta na podlagi določenih podatkov in prikazov, ki jih mora investitor predložiti k zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja,
-          manj zahtevni objekti, za katere se izda gradbeno dovoljenje na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
-          zahtevni objekti, za katere se izda gradbeno dovoljenje na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja z opravljeno revizijo projektne dokumentacije.
Glede na navedeno vam predlagamo, da na pristojni občini najprej preverite določila prostorskega akta, ki velja za območje predvidene gradnje.