Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Pridobitev EU vozniškega dovoljenja v RS Natisni

01. december 2022 ob 13:25
Področje: Promet  |  Ureja: Upravna enota Celje


Kakšen je postopek in pogoji, da se pridobi EU vozniško dovoljenje v Republiki Sloveniji


Odgovori (1)

01. december 2022 ob 13:27

Stranka mora najprej izpolnjevati pogoj običajnega prebivališča (običajno prebivališče je kraj, v katerem oseba stanuje vsaj 185 dni v vsakem koledarskem letu zaradi osebnih in poklicnih vezi ali v primeru osebe brez poklicnih vezi zaradi osebnih vezi, ki kažejo tesno povezavo med to osebo in krajem, v katerem živi. Za običajno prebivališče osebe, katere poklicne vezi so v drugem kraju kakor njene osebne vezi in ki zaradi tega živi v različnih krajih v dveh ali več državah, se šteje kraj njenih osebnih vezi, če se ta oseba redno vrača v ta kraj. Kadar oseba živi v državi, da bi izpolnila nalogo z določenim trajanjem, ni treba, da je ta zadnji pogoj izpolnjen. Obiskovanje univerze ali šole v drugi državi ne pomeni prenosa običajnega prebivališča).

 

V kolikor pogoj običajnega prebivališča izpolnjuje, se zglasi na bilo kateri upravni enoti, ter predloži:

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja običajnega prebivališča Zdravniško spričevaloDovoljenje za prebivanjePotni listTuje vozniško dovoljenjeDokazilo, da je predloženo tuje vozniško še veljavno in brez ukrepa odvzema oz. prenehanja veljavnosti le tega

 

Nato se zglasi na eno izmed šol vožnje ter opravi praktični del. 

Po uspešno opravljenem praktičnem delu, se vrne na upravno enoto, kjer je predložil dokazila, kjer vloži vlogo za izdajo vozniškega dovoljenja.

 

Hvala in lep pozdrav.