Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

nadstrešek Natisni

06. april 2022 ob 17:26
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Rad bi naredil vrtni nadstrešek velikosti 5x5 metrov.Zanima me katera dovoljenja moram iskati


Odgovori (1)

02. junij 2022 ob 09:22

Po Uredbi o razvrščanju objektov lahko spada nadstrešnica s tlorisno površino nad 20 m2 do 50 m2 med nezahtevne objekte (klasifikacijska številka:  CC SI 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje), ki se lahko gradijo na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Nadstrešek kot nezahtevni objekt se lahko dotika, ne sme pa biti konstrukcijsko povezan z osnovnim objektom in mora izpolnjevati splošna merila: ima samo eno etažo (pritličje), višina objekta ne presega 6 m, nosilni razpon ne presega  5 m.

Stranka vloži zahtevo na predpisanem obrazcu na pristojni upravni enoti in priloži dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte, ki jo natančneje opredeljuje 26. čl. Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. Predložiti pa je treba tudi mnenja pristojnih mnenjedajalcev, če je nameravana gradnja takšna, da je zanjo v skladu s predpisi treba pridobiti takšno mnenje, ali če se gradnja nahaja v varovalnem pasu komunalne infrastrukture ali na varovanem območju. Mnenjedajalec glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti je občina, na območju katere se nahaja nameravana gradnja.

Glede na to, da mora biti vsak poseg v prostor skladen z določili prostorskega izvedbenega akta, predlagamo, da najprej preverite na pristojni občini, če je postavitev tovrstnega objekta možna in pod kakšnimi pogoji.