Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Vkopana klet Natisni

30. avgust 2018 ob 14:02
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


V brežino bi želel vkopati klet tlorisne površine 9m2 (3x3), ki bi po izgradnji bila zasuta. Glavni dostop bi bil na nivoju ali blizu nivoja terena (raščen teren). Objekt ne bi bil povezan z obstoječo stavbo.Ali tovrstni objekt sodi med enostavne objekte ali nezahtevne objekte ?


Odgovori (1)

31. avgust 2018 ob 10:56

Po Uredbi o razvrščanju objektov spadajo kleti med stavbe za skladiščenje pridelka (šifra klasifikacije: 121713), ki spadajo med druge nestanovanjske stavbe (127), nestanovanjske kmetijske stavbe (1271).

 

Med enostavne objekte, ki se lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja, jo uvrščamo, če znaša njena površina do 20 m2, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov. Upoštevati je treba tudi splošna merila, ki veljajo za enostavne objekte in sicer, da ima eno etažo, njena višina ne presega 4 m in njen nosilni razpon ne presega 4 m.

 

Med nezahtevne objekte, ki se lahko gradijo na podlagi gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta, pa jo uvrščamo, če znaša njena površina do 50 m2, ima do dve etaži, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov. Upoštevati pa je treba ostala splošna merila, ki veljajo za nezahtevne objekte in sicer, da njena višina ne presega 6 m, njen nosilni razpon ne presega 5 m.

 

Ne glede na to, ali je za poseg treba pridobiti gradbeno dovoljenje, ali ne, je treba na pristojni občini preveriti, če je poseg skladen z določili prostorskega izvedbenega akta ter pridobiti vsa potrebna mnenja in soglasja pristojnih mnenjedajalcev in druga dovoljenja, če je to določeno z drugimi predpisi.