Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Inšpekcijski postopek in izrek kazni Natisni

22. avgust 2018 ob 11:39
Področje: Razno  |  Ureja: Tržni inšpektorat RS, OE Celje


Zanima me naslednje:

- ali se prekrškovni postopek, ki ga vodi inšpekcija, začne z izdajo odločbe o prekršku,
- v kolikšnem času mora biti izdana odločba o prekršku s strani inšpektorja, ko se ugotovijo nepravilnosti?

Lep pozdrav.


Odgovori (1)

27. avgust 2018 ob 15:02

Zakon o prekrških (ZP-1) v 50. členu določa, kdaj se začne postopek o prekršku:

"Postopek o prekršku se začne po uradni dolžnosti, ko opravi prekrškovni organ v okviru svoje pristojnosti v ta namen kakršnokoli dejanje, ali z vložitvijo pisnega predloga oškodovanca, državnega tožilca ali državnega organa, nosilca javnih pooblastil ali samoupravne lokalne skupnosti (predlagatelji)."

Zakon ne predpisuje roka za izdajo odločbe o prekršku, vsekakor pa mora le-ta biti izdana pred iztekom absolutnega zastaralnega roka (praviloma štiri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen).

ZP-1 je javno dostopen na povezavi http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2537. 

 

S spoštovanjem,

 

Peter Krempuš

vodja TIRS, OE Celje