Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

zamenjava vozniškega dovoljenja Natisni

27. junij 2018 ob 08:53
Področje: Promet  |  Ureja: Upravna enota Celje


Lepo pozdravljeni! Zanima me naslednje... leta 2005 so mi odvzeli vozniško dovoljenje in potem sem živel v Ukrajini,kjer sem naredil vozniško in sedaj sem se spet preselil v Slovenijo. Sem državljan Slovenije in zanima me ko bom uredil stalno prebivanje v Sloveniji kako lahko zamenjam vozniško dovoljenje na slovensko vozniško dovoljenje? Hvala Za odgovor


Odgovori (1)

27. junij 2018 ob 13:50

Spoštovani !

Upravna enota Celje vas v zvezi vašim vprašanjem glede pridobitve vozniškega dovoljenja po izrečeni sankciji prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja seznanja, da lahko novo vozniško dovoljenje v skladu s 64. členom Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, v nadaljevanju: ZVoz-1) pridobite, če:

opravite kontrolni zdravstveni pregled, 

opravite kontrolni zdravstveni pregled, 

opravite program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo

ponovno opravite vozniški izpit za motorna vozila tiste oziroma tistih kategorij, s katerimi ste storili prekršek ali prekrške, za katere so vam bile izrečene kazenske točke ali če opravite vozniški izpit za kategorijo, ki vključuje kategorijo, s katero ste storili prekršek. za motorna vozila tiste oziroma tistih kategorij, s katerimi ste storili prekršek ali prekrške, za katere so vam bile izrečene kazenske točke ali če opravite vozniški izpit za kategorijo, ki vključuje kategorijo, s katero ste storili prekršek.

Pred izdajo ponovno pridobljenega slovenskega vozniškega dovoljenja ste dolžni v skladu z določbo osmega odstavka 60. člena ZVoz-1, po kateri ima lahko vsaka oseba le eno vozniško dovoljenje oziroma se imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, slovensko vozniško dovoljenje izda oziroma njegova veljavnost podaljša, če odda vozniško dovoljenje, izdano v tujini.

Opozarjamo vas, da po določbi četrte točke prvega odstavka 56. člena ZVoz-1 motorno oziroma motorno in priklopno vozilo sme voziti oseba, ki ji med drugim ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

S spoštovanjem