Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Vgradnja strešnih oken in frčad Natisni

12. april 2018 ob 12:54
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Pozdravljeni.
Renovirali bomo stanovanjsko hišo in sicer bi radi v streho vgradili strešna okna in frčado. Prosim za podatek ali potrebujem gradbeno ali kakšno drugo dovoljenje.
Hvala za odgovor.


Odgovori (1)

13. april 2018 ob 11:17

Spoštovani.

 

Glede zastavljenega vprašanja vam odgovarjamo, da lahko vgradnjo strešnih oken in izvedbo frčad štejemo po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje med vzdrževanje objekta in sicer med dela na ovoju objekta, če z deli ne posežemo v konstrukcijo objekta. Po Zakonu o graditvi objektov se vzdrževanje objekta izvaja brez gradbenega dovoljenja.

 

Če pa bi z deli posegli v konstrukcijo objekta (npr. celotna ali delna odstranitev lege ali špirovca), pa takšna dela pomenijo rekonstrukcijo objekta, ki jo lahko izvedete na podlagi gradbenega dovoljenja, ki ga izda pristojni upravni organ na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

 

Ne glede na to, ali je za poseg treba pridobiti gradbeno dovoljenje ali ne, morate na pristojni občini najprej preveriti, če je predviden poseg skladen z določili prostorskega akta, ki velja za področje, na katerem stoji predmetna nepremičnina. Prav tako morate pridobiti soglasje pristojnega soglasodajalca, če se bo poseg izvajal v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture (cesta, …) ali na varovanem območju (kulturna dediščina, …).