Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Tuje črke v uradnih dokumentih Natisni

30. januar 2017 ob 13:07


Ali se v slovenskih uradnih dokumentih in v dokumentih javne uprave lahko uporabljajo črke, ki ne spadajo v slovensko abecedo kot so mehki č (ć), dž (đ)?

Hvala.


Odgovori (1)

31. januar 2017 ob 08:15

Spoštovani,

se uporabljajo, ker imen in priimkov tujih državljanov ne spreminjamo oz. nimamo pravne podlage, da jih samovoljno spreminjamo. Lahko pa si tujec, ki postane državljan RS, spremeni osebno ime. V tem primeru se zapis in uradna uporaba imena in/ali priimka spremeni.

Uporabo omogoča tudi tehnologija, saj sta obe navedeni črki na izbiro na tipkovnici.

Lep pozdrav

Bojana Frim

vodja Oddelka za upravne

notranje zadeve