Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

OSEBNA IZKAZNICA-IZDELAVA Natisni

13. april 2016 ob 08:51


SPOŠTOVANI,
zanima me kdaj lahko dam vlogo za novo Osebno izkaznico, če mi poteče 10.6.2016 za potovanje v Beograd pa potrebujem dokument veljaven še najmanj tri mesece.

Hvala in lepo pozdravljeni,

Barbara


Odgovori (1)

13. april 2016 ob 09:35

Spoštovani,

polnoletnemu državljanu do starosti 70 let se izda osebna izkaznica (OI)  z veljavnostjo 10 let. OI z enoletno veljavnostjo se izda državljanu, ki je v obdobju 5 let pred dnem vložitve vloge za izdajo nove OI zaradi neskrbnega ravnanja uničil, pogrešil aliizgubil 2 ali več OI, kot tudi, če sta mu bili 2 ali več OI odtujeni.    

Ob vložitvi vloge za izdajo nove OI mora državljan upravni enoti izročiti OI v uničenje. Na izrecno prošnjo organa in če za to obstaja utemeljen razlog, lahko uradna oseba uniči staro OI šele ob vročitvi nove. Rok za izdelavo OI je 5 delovnih dni, lahko pa državljan naroči prioritetno izdelavo OI, kar pomeni, da je nova OI izdana isti dan, kot je bila dana vloga za izdajo nove OI, v kolikor je vloga oddana najkasneje do 11. ure na katerikoli upravni enoti.  

Bojana Frim

Vodja Oddelka za upravne

notranje zadeve