Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Rodni list Natisni

14. marec 2016 ob 09:43


Molim, kako mogu doći do izvadka rodnog lista za ..........., rođena ........g. Celje, Slovenija, od Majke .... i oca ......
Pravni interes mza rodnim listom je postupak kojeg vodim u Zagrebu Općinski suda Zagreb, zbog poništenja kupoprodajnog ugovora,
Ako smatrate da je potrebno da dođem do Vas osobno, molim Vas da mi pošaljete uredbovno vrijeme, i adresu, te osobu za kontakt.
Zahvaljujem i očekujem odgovor.


Odgovori (1)

14. marec 2016 ob 13:00

Spoštovani,

posameznik lahko zaprosi za izdajo izpiska iz matične knjige na upravni enoti (Oddelek za matične zadeve) osebno ali preko portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Če posameznik zaprosi za izpisek osebno na upravni enoti mora priložiti veljaven osebni dokument, na podlagi katerega uradna oseba preveri njegovo identiteto, in overjeno pisno privolitev osebe, na katero se vpis nanaša, če zahteva izpisek za drugo osebo. Pisne privolitve ne potrebuje, če vloži vlogo za mladoletno osebo kot zakoniti zastopnik.
V primeru e-vloge za izdajo izpiska pa mora posameznik po elektronski poti poslati elektronsko podpisano in izpolnjeno vlogo za izdajo izpiska iz matičnega registra o rojstvu in overjeno skenirano pisno privolitev osebe, na katero se vpis nanaša, če zahteva izpisek za drugo osebo. Upravna enota preveri identiteto posameznika na podlagi uradnih evidenc in veljavnost elektronskega podpisa. Upravna enota izdani izpisek prosilcu pošlje po pošti.

Krajevne pristojnosti ni, zato lahko za izpisek zaprosite na katerikoli upravni enoti.

Izpisek iz matičnega registra o rojstvu se izda na predtiskanem in zaščitenem obrazcu za notranji promet ali na mednarodnem obrazcu po Pariški ali Dunajski konvenciji.

Na podlagi vaše zahteve za posredovanje podatkov iz matičnih knjig potrebujemo natančno ime in priimek, datum ali vsaj letnico rojstva ali smrti osebe in točen kraj dogodka. 

V 29 čl. Zakon o Matičnem registru (Uradni list RS št. 59/2006; ZMatR) določa, da v primeru, da vpisani ni več živ in v času svojega življenja ni prepovedal posredovanja svojih osebnih podatkov, se izpiski in potrdila iz matičnega registra lahko izdajo osebam,ki izkažejo zakoniti interes za uporabo osebnih podatkov in če temu ožji družinski člani ne nasprotujejo (zakonec, otroci in starši umrlega). 

Lep pozdrav,

Bojana Frim

Vodja Oddelka za

upravne notranje zadeve