Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Asfaltiranje ceste proti Petričku Natisni

17. avgust 2015 ob 07:05
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Mestna občina Celje


Spoštovani!

Vprašujem, kdaj se bo preostali del cesta asfaltiral na odseku Partizanske c. proti
Petričku, to je nekaj metrov naprej od kmetije Lun. Lahko bi se takrat, ko se je polagal asfalt ob obnovitvi ceste, pa se ni.
Hvala za odgovor.


Odgovori (1)

02. september 2015 ob 08:54

Takoj, ko bo  lastniška struktura v celoti urejena, bo Mestna občina Celje v skladu s proračunskimi zmožnostmi pristopila k postopku izbire izvajalca in skladno z Zakonom o graditvi objektov tudi k izvedbi preostalih del na Partizanski cesti.

Lep pozdrav.