Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Izračun vrednosti stanovanja za dodelitev denarne socialne pomoči Natisni

18. maj 2015 ob 08:26


Za ugotavljanje primernosti stanovanja oziroma stanovanjske hiše, v lasti vlagatelja oziroma njegovih družinskih članov se vrednost primernega stanovanja izračuna tako, da se primerna velikost stanovanja pomnoži z vrednostjo kvadratnega metra stanovanja glede na posplošeno tržno vrednost stanovanja.

Katera vrednost kvadratnega metra stanovanja glede na posplošeno tržno vrednost stanovanja konkretno v EUR je tu mišljena?

Ali je za celo Slovenijo določena enaka vrednost kvadratnega metra stanovanja?

Ali pa je tu mišljena vrednost stanovanja preračunana na m2, ki jo je določil GURS za določeno stanovanje?

Lep pozdrav.


Odgovori (1)

18. maj 2015 ob 13:17

Spoštovani,

Za odgovor na to vprašanje je sicer pristojen CSD, pri ugotovaljanju izpolnjevanja pogojev za dodelitev neprofitnega stanovanja po določilih Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11 ), pa je 40% vrednosti primernega stanovanja, kot primerno pa se upošteva stanovanje točkovano s 320 točkami, vrednost točke 2,63 € in površina v povezavi s številom uporabnikov, ki upravičencu pripada skladno s 14. Členom pravilnika

1-člansko do 45 m2

2-člansko do 55 m2

3-člansko do 70 m2

4-člansko do 82 m2

5-člansko do 95 m2

6-člansko do 105 m2

Primer. Za tričlansko gospodinjstvo je vrednost primernega stanovanja 320 x 2,63 x 70 – 58.912,00 €, 40% od tega pa je 23.564,80 €

Potrebno je preveriti, če CSD uporablja enako metodologijo.

Lep pozdrav.