Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Dobrodošli na spletni strani Upravno-informacijskega servisa Celje.

Upravno-informacijski servis Celje (UIS) je interaktivna, javno dostopna storitev, s katero želimo organi državne uprave in lokalne samouprave celjskega območja, povezani v koordinacijski sosvet načelnika Upravne enote Celje, strankam na enem mestu ponuditi odgovore na splošna vprašanja v zvezi z našimi upravnimi področji. Več o nas...

UIS ne posreduje odgovorov na vprašanja, ki so povezana s konkretnimi upravnimi postopki.Vnos zadeve
PomočVpisi

Status Naslov in datum vnosa Področje Ureja
Informacija
31. marec 2014 ob 11:37
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZPIZ, OE Celje
Samozaposlitev
20. marec 2014 ob 13:11
Zaposlovanje Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje
SPREMEMBA DAVČNE STOPNJE
12. marec 2014 ob 12:18
Obdavčitev GURS, Območna geodetska uprava Celje
vprašanje-obrazložitev
12. marec 2014 ob 12:17
Obdavčitev GURS, Območna geodetska uprava Celje
Poroka z Maročanom v Maroku ali v SLO?
11. marec 2014 ob 13:46
Osebni dokumenti in matične zadeve Upravna enota Celje
Nepremičninski davek
11. marec 2014 ob 08:47
Obdavčitev GURS, Območna geodetska uprava Celje
Kako do zaplembe iz 1945.l.
11. marec 2014 ob 08:42
Premoženjsko-pravne zadeve Upravna enota Celje
sprememba naslova
28. februar 2014 ob 11:05
Razno Upravna enota Celje
Tožba v zvezi s "socialno" odločbo
26. februar 2014 ob 08:38
Socialno delo Center za socialno delo Celje
Odprtost in rastiščni koeficient
21. februar 2014 ob 12:32
Obdavčitev GURS, Območna geodetska uprava Celje
Obisk na GU Celje po telefonu so nedosegljivi
21. februar 2014 ob 12:31
Obdavčitev GURS, Območna geodetska uprava Celje
Pojasnitev kratic
19. februar 2014 ob 09:28
Obdavčitev GURS, Območna geodetska uprava Celje
Izračun delovne dobe
10. februar 2014 ob 14:18
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZPIZ, OE Celje
Podpis nove pogodbe
10. februar 2014 ob 14:15
Razno Upravna enota Celje
Izračun delovne dobe
07. februar 2014 ob 12:29
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZPIZ, OE Celje
Označba poškodovanega drevja
05. februar 2014 ob 15:50
Kmetijstvo, gozdarstvo Zavod za gozdove
Kaznovanje s strani Geodetske uprave
05. februar 2014 ob 15:34
Obdavčitev GURS, Območna geodetska uprava Celje
Sprememba dejanske in namenske rabe parcele
28. januar 2014 ob 15:33
Okolje in prostor GURS, Območna geodetska uprava Celje
Izredna denarna socialna pomoč
27. januar 2014 ob 14:24
Socialno delo Center za socialno delo Celje
Pomen "površine razpršene poselitve"
17. januar 2014 ob 12:26
Razno GURS, Območna geodetska uprava Celje
Tožba zaradi neodločitve Centra za socialno delo Celje
17. januar 2014 ob 12:26
Socialno delo Center za socialno delo Celje
Nadzorstvena pritožba
08. januar 2014 ob 12:16
Socialno delo Center za socialno delo Celje
Delovni invalid
08. januar 2014 ob 12:14
Razno ZPIZ, OE Celje
suvencije za izolacijo fasade obstoječe grdnje
17. december 2013 ob 14:08
Razno Upravna enota Celje
zapuščeni kuža
03. december 2013 ob 09:56
Razno VURS, Območni urad Celje
Vpis etažne lastnine
26. november 2013 ob 11:52
Okolje in prostor GURS, Območna geodetska uprava Celje
Vpis etažne lastnine pri stanovanjski hiši
25. november 2013 ob 08:04
Razno GURS, Območna geodetska uprava Celje
Sprememba namenske rabe
25. november 2013 ob 08:01
Okolje in prostor GURS, Območna geodetska uprava Celje
Ugotavljanje vrednosti kmetijskega zemljišča
25. november 2013 ob 07:58
Kmetijstvo, gozdarstvo GURS, Območna geodetska uprava Celje
Upoštevanje prihrankov pri ugotavljanju višine denarne socialne pomoči
13. november 2013 ob 13:09
Socialno delo Center za socialno delo Celje
Zastaranje kazenske zadeve
11. november 2013 ob 09:15
Kriminaliteta Policijska uprava Celje
Nepremičninski davek
08. november 2013 ob 12:29
Obdavčitev GURS, Območna geodetska uprava Celje
[1]      «      6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18      »      [18]